top of page

​오 시 는 길

Directions

Hwasung Construction ENG

》  본     사  :  경기도 평택시 지제로 133 화성빌딩 A동 201호

                     Tel : 031 - 613 - 0422     Fax : 031 - 613 - 0423

》  안성지사  :  경기도 안성시 양성면 덕봉서원로 608 (동항리 774)

       (창고)

                       Tel : 070 - 4209 - 8638     Fax : 031 - 674 - 8638

》  이천지사  :  경기도 이천시 부발읍 대산로 383

                      Tel : 031 - 8011 - 2130     Fax : 031-8011-2332

bottom of page